ตำแหน่งงานว่าง

ทีมงานที่ทรงประสิทธิภาพ คือเฟืองจักรสำคัญในการพัฒนาองค์กรในทุกๆ ด้าน คุณค่าหลักที่บริษัท สหไทยอาวากระดาษ จำกัด ยึดมั่นและใช้เป็นเกณฑ์ในการสรรหาบุคลากรเข้ามาร่วมงานกับเรา คือคุณภาพ ความซื่อสัตย์ มีจริยธรรม การให้โอกาสและการนับถือให้เกียรติซึ่งกันและกัน

หากท่านเป็น อีกผู้หนึ่งที่มีความรู้ความสามารถ กระตือรือร้น และยึดมั่นในคุณค่าเดียวกันกับเรา บริษัท สหไทยอาวากระดาษ จำกัดขอเชิญท่านสมัครเข้าเป็นส่วนหนึ่งของทีมงานของเรา เพื่อเก็บเกี่ยว ประสบการณ์การทำงานอันมีค่า และร่วมสร้างสรรค์องค์กรให้ก้าวหน้าต่อไป