นโยบายบริษัท

นโยบายคุณภาพบริษัท สหไทยอาวากระดาษ จำกัด คือ

1. เป็นอันดับหนึ่งของโรงงานผลิตกระดาษกรอง

2. ผลิตสินค้าให้เป็นที่พอใจของลูกค้า (Excellent in Quality and Cost Performance)

3. พัฒนาประสิทธิภาพของบุคลากร และคุณภาพของสินค้าอย่างต่อเนื่องให้เป็นที่น่าเชื่อถือของลูกค้า

4. บริหารกิจการให้มีผลตอบแทนการลงทุนที่ดี และบริหารตามหลักธรรมาภิบาล

 

ประวัติความเป็นมา

            

AWA PAPER MANUFACTURING OF JAPAN หนึ่งในบริษัทชั้นผู้นำของบริษัทผลิตกระดาษเพื่อใช้ในอุตสาหกรรมโดยมีผลิตภัณฑ์หลักๆที่เกี่ยวเนื่องมากมาย ไม่ว่าจะเป็น กระดาษฟิลเตอร์กรองอากาศสำหรับรถยนต์ (AS AIR FILTERS FOR CARS), รวมถึงสำหรับกรองน้ำมันเครื่อง และน้ำมันเชื่อเพลิง (AS ENGINE OIL AND FUEL OIL FILTERS), แผ่นกั้นในแบตเตอร์รี่ (AS SEPARATOR PAPER IN A BATTERIES), กระดาษใยสังเคราะห์ (AS SYNTHETIC FIBER), กระดาษชนิดพิเศษ (AS OTHER TYPES OF SPECIAL PAPER), กระดาษใยเซรามิค และใยแก้ว (AND AS)  ทันสมัย และได้รับการควบคุมคุณภาพอย่างมีประสิทธิภาพ จึงทำให้ผลิตภัณฑ์ต่างๆ ได้รับความเชื่อถือและสร้างชื่อเสียงให้กับ AWA PAPER มาอย่างยาวนาน

 

และเมื่อวันที่ 3 มีนาคม พ.ศ. 2537 AWA PAPER ได้ร่วมมือกับบริษัทชั้นนำ 3 บริษัท ด้วยเงินทุน 341 ล้านบาท นั่นคือ THAI UNITED INDUSTRY CO.,LTD. (TUI), THAI SUNROCK CO.,LTD., OZAX CORPORATION. ได้ร่วมมือกันเพื่อจัดตั้งเป็น บริษัท สหไทยอาวากระดาษ จำกัด (THAI UNITED AWA PAPER CO.,LTD.) หรือ TUA

 

โดยก่อตั้งโรงงานขึ้นที่นิคมอุตสาหกรรมกบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี บนเนื้อที่กว่า 56 ไร่ แห่งนี้ได้ใช้เป็นแหล่งผลิต ผลิตภัณฑ์ในนามของ TUA นับเป็นบริษัทแรกในเมืองไทย ที่สามารถผลิตกระดาษสำหรับอุตสาหกรรมไส้กรองทุกชนิด โดยนำเครื่องจักรที่มีเทคโนโลยีที่ดีที่สุดของญี่ปุ่นเข้ามาใช้ ซึ่งนับเป็นเทคโนโลยีที่ทันสมัยที่สุดในปัจจุบัน

 

 

 

Search

FaceBookTwitterGoogle+